Om BOS

Branschföreningen för onlinespel – BOS – företräder spelbolag och utvecklare av onlinespel som vänder sig till svenska konsumenter. Föreningen grundandes 2012 för att representera branschen i Sverige och utomlands. Samtliga av våra medlemmar har en licens utfärdad av en tillsynsmyndighet i ett EU-medlemsland. Det är ett grundkrav för medlemskap i BOS och borgar för hög kvalitet och ansvarstagande.

 

Nyckelfrågor

 

Onlinespel är det snabbast växande segmentet på den svenska spelmarknaden. Det är en enorm verksamhet och ett av internets största kommersiella framgångssagor. Mot denna bakgrund har BOS har förbundit sig att främja en väl reglerad och icke-diskriminerande svensk miljö för ansvarsfulla spelbolag. I och med detta så delar vi målen med den svenska lagstiftningen:

 

Kärnverksamhet

I medlemmarnas intresse inbegriper BOS verksamhet att:

404 not found.