”Vi går till EU-ombudsmannen med stämningen mot Sverige”

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har i samarbete med den Brysselbaserade paraplyorganisationen EGBA vänt sig till den Europeiska ombudsmannen. Anledningen är att EU-kommissionen har visat försummelse i sin roll som kontrollant av unionsrättens tillämpning. Två år efter beskedet att Sverige ska stämmas för fördragsbrott har man fortfarande inte lämnat in någon formell stämningsansökan till EU-domstolen.

– Det har nu gått två år sedan EU-kommissionen lät meddela att Sverige ska stämmas inför EU-domstolen för fördragsbrott gällande Sveriges spelreglering. Spelbolag med säte i annat land än Sverige är alltjämt förbjudna att verka här, samtidigt som statens eget spelbolag ges fortsatta tillstånd av regeringen. Trots en tämligen uppenbar överträdelse av EU:s grundläggande fördrag om fri rörlighet av varor och tjänster har kommissionen ännu inte lämnat in den utlovade stämningsansökan. Passiviteten börjar bli besvärande, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– EU-kommissionens skyldighet om god förvaltning som föreskriver en rimlig tidsfrist för att fatta beslut har i detta fall inte respekterats på grund av Kommissionens omotiverade fördröjning med att tvinga medlemsstaterna att följa EU:s lagstiftning. Vi ser oss därför tvungna att vända oss till Europeiska ombudsmannen, som är ett EU-organ som övervakar att EU-kommissionen sköter sina åtaganden på ett korrekt sätt, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Läs brevet till den EU-ombudsmannen här.

 

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21