Se seminariet “Offra allt för en hög kanalisering?”

I den offentliga debatten kring framtidens svenska spelmarknad lyfts ofta en hög kanalisering fram som en kritisk indikator för en långsiktigt hållbar spelreglering. En hög kanalisering innebär att kunderna söker sig till spelbolag inom licenssystemet. Omvänt innebär en låg kanalisering att kunderna har sökt sig utanför den reglerade marknaden.

Den 26 februari anordnade BOS ett lunchseminarium där Peter Johnsson (S), ledamot i riksdagens kulturutskott; Kim Grahn, ordförande för Spelberoendes riksförbund; och Joakim Rönngren, kommunikationsdirektör på Lotteriinspektionen, diskuterade varför hög kanalisering är så betydelsefull, vilka faktorer påverkar kanaliseringen, hur bör en framtida spelreglering se ut för att ge högsta möjliga kanalisering och finns det andra värden som är ännu viktigare än hög kanalisering?

Om du inte hade möjlighet att närvara kan du ta del av seminariet i sin helhet nedan.