Se seminariet ”Exkludering på en inkluderande spelmarknad – Hur kan olicensierade operatörer hållas ute?”

Med ett ökat antal europeiska länder som gradvis öppnar upp och konkurrensutsätter de nationella spelmarknaderna märks också en växande tendens att hägna in dessa markander med andra medel, exempelvis genom blockering av webbsidor tillhörande spelbolag som saknar licens eller genom att ålägga banker och betalningsförmedlare att rapportera transaktioner till och från dessa spelbolag. Också i den svenska debatten har frågan om hur operatörer utan licensens på en omreglerad spelmarknad kan stängas ute varit framträdande under våren.

Den 12 april anordnade BOS ett lunchseminarium där Rickard Nordin (C), riksdagsledamot; Anders Johansson, vd Kombispel; och Malin Sparf Rydberg, kommunikationsdirektör Betsson AB Peter Johnsson, diskuterade hur ett framtida licensessystem kan utformas för att hålla olicencierade operatörer utanför, vilka sanktionmöjligheter som står till buds och om sådana är önskvärda.

Om du inte hade möjlighet att närvara kan du ta del av seminariet i sin helhet nedan.