Se seminariet: ”Europeiska spelmarknader i omvandling – Vilka lärdomar bör Sverige dra av andras erfarenheter?”

Den 2 juni bjöd Branschföreningen för Onlinespel in till ett lunchseminarium med syfte att bredda perspektivet och undersöka andra länders nationella debatter om spelreglering och trender i de spelomregleringsprocesser som många europeiska länder just nu befinner sig i.

Maarten Haijer, generalsekreterare för European Gaming and Betting Association (EGBA), och Jan Tjernell, chefsjurist på Mr Green, diskuterade vilka lärdomar som kan dras från dessa processer och vad vi kan ta med oss in i den svenska omregleringen. Huruvida andra länder löst några av knäckfrågorna för den svenska spelmarknaden på ett bra sätt och om det finns några åtgärder som andra länder vidtagit som Sverige bör undvika?

Om du inte hade möjlighet att närvara kan du ta del av seminariet i sin helhet nedan.