Se BOS seminarier från Almedalsveckan 2016

Branschföreningen för Onlinespel var på plats under Almedalsveckan 2016 där vi anordnade två seminarier.

Om du inte hade möjlighet att närvara kan du ta del av seminarierna i sin helhet nedan.

Halvtid för spelutredningen – Vad är nyckeln till en framgångsrik omreglering?

Den 5 juli anordnade BOS ett seminarium under Almedalsveckan där statens spelutredare Håkan Hallstedt lämnade en statusrapport om utredningens arbete så här långt. Hallstedt lämnade en rad besked om innehållet i det kommande betänkandet och diskuterade vilka knäckfrågor som återstår att lösa. Deltog på seminariet gjorde även Ebba Ljungerud från Unibet och Morten Rønde från danska DOGA som delar med sig av Storbritanniens och Danmarks erfarenheter av att framgångsrikt ha omreglerat sina spelmarknader.

 

Vad är en optimal skattesats på den omreglerade spelmarknaden?

En pågående studie som utförs av Copenhagen Economics undersöker vilken skattesats som ger en optimal avvägning mellan kanalisering och skatteintäkter på en omreglerad spelmarknad. Den 6 juli anordnade BOS ett seminarium under Almedalsveckan där David Nordström och Amanda Stefansdotter från Copenhagen Economics presenterade de första resultaten av detta arbete. Deltog på seminariet gjorde även Skatteutskottets ledamöter Sara Karlsson (S) och Maria Malmer Stenergard (M), som delade också med sig av sina synpunkter.