EU Kommissionens rekommendationer för en långsiktig och socialt hållbar spelpolitik inom EU

Den kommande regeringen kan få god vägledning i arbetet med en omreglerad spellagstiftning från EU-kommissionens rekommendationer, det anser BOS.

Flera länder inom EU har under de senaste åren gått från olika former av statliga monopol på onlinespel till att tillåta en mångfald av aktörer på jämlika villkor. Närmast på tur står Storbritannien som från den 1 oktober i år kommer att erbjuda licenser för de onlinebolag som uppfyller nationella villkor och betalar skatt i Storbritannien. Inom EU diskuteras därför sedan en tid tillbaka vilka övergripande riktlinjer och rekommendationer som bör gälla för den gemensamma spelmarknaden i framtiden.

För att tydliggöra speloperatörernas ansvar antog EU-kommissionen den 14 juli en rekommendation för spel på Internet. Rekommendationen innehåller omkring 50 principer som medlemsländerna uppmanas införa nationellt.

BOS anser att EU-kommissionens strävan, att lyfta för alla medlemsstater gemensamma frågor inom spelområdet, kan vägleda den nyvalda regeringen i det beredande arbetet med en omreglerad spellagstiftning, som krävs för att även Sverige ska få en socialt ansvarsfull spelpolitik.

Länk till EU kommissionens rekommendationer

“Kommissionens rekommendationer om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar.” Från den 14 juli 2014

Läs mer här.