Onlinespelbranschens svar på spellicensutredningen: ”Avgörande att AB Svenska spel separeras fullständigt”

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande. BOS representerar 17 spelbolag och drygt halva den svenska onlinespelmarknaden.

– Det kommer knappast som någon överraskning att vi i det stora hela ger vårt stöd till Spellicensutredningen. Vi har kämpat för en modernisering av Sveriges spellagstiftning i bortåt 15 år. Det är glädjande att så många nu delar vår uppfattning om det trängande behovet av att införa ett system med licenser, säger Gustaf Hoffstedt.

– Spellicensutredningen tar verkligen ett samlat grepp om spelmarknaden. På en punkt är det dock angeläget med ett förtydligande, nämligen den absoluta nödvändigheten av en fullständig separation mellan AB Svenska Spels licens- respektive monopoldel. Inga holdingbolag eller andra gemensamma ägarformer kan tillåtas, då detta av allt att döma skulle strida mot svensk och internationell konkurrensrätt, avslutar Gustaf Hoffstedt.

BOS remissyttrande finns i sin helhet här.

 

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21