Onlinespelbranschen välkomnar att spelmissbrukare ges rätt till vård enligt socialtjänstlagen

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, välkomnar tisdagens efterlängtade riksdagsbeslut att spelmissbrukare ska ges samma rätt till behandling enligt socialtjänstlagen som substansmissbrukare har. Den nya lagen börjar gälla från den 1 januari 2018.

– Beslutet är mycket efterlängtat och ligger helt i linje med Branschföreningen för onlinespels intentioner. Vi har förstås ett branschansvar att förebygga spelberoende, men inget land har hittills lyckats eliminera spelproblem helt, säger Gustaf Hoffstedt.

– Tvärtom vet vi att spelmissbruk förekommer alldeles oavsett vilken spelreglering ett land använder. Därför kommer den här rättighetslagstiftningen spela en viktig roll också efter det att Sverige infört det aviserade licenssystemet. Jag ser fram emot att branschen tillsammans med det offentliga Sverige gör sitt yttersta för att minimera spelandets baksida – missbruket, avslutar Gustaf Hoffstedt.

 

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21