”Näringsperspektivet viktigt då spelmarknaden omregleras”

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av BOS undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

– Det är glädjande att rapporten belyser onlinespelföretagen som del av den framgångsrika svenska IT-sektorn. Den svenska onlinespelbranschen är en modern framgångssaga som på 20 år har växt till ett tjugotal företag med 7 300 anställda och en omsättning i Sverige efter utbetalda vinster på 4,4 miljarder kronor, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Rapporten understryker behovet av att beakta näringsperspektivet då ett licenssystem nu ska införas på den svenska spelmarknaden. Som följd av förlegad spelreglering har många högutbildade och entreprenöriella svenskar känt sig tvingade att lämna landet för att kunna förverkliga sina visioner. Vi måste nu göra vad vi kan för att begränsa fortsatt kompetenstapp och ta hänsyn till spelföretagens förutsättningar att verka inom Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Ladda ner rapporten

 

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21