BOS svarar på kritiken från Norrlands Travsällskap

I en replik i Sundsvalls Tidning svarar BOS på kritiken mot den kommande spelregleringen som Thomas Almqvist, ordförande för Norrlands Travsällskap, framförde i en debattartikel den 27 oktober.

Den publicerade repliken hittar du på Sundsvalls Tidnings webbupplaga. Texten finns även i sin helhet nedan.

 

Att klippa och klistra räddar inte hästsporten

Thomas Almqvist, ordförande för Norrlands Travsällskap, har skrivit en debattartikel som lyfter fram Norrlands Travsällskaps synpunkter på den kommande spelregleringen (ST 27/10). Eller har Thomas Almqvist verkligen skrivit debattartikeln? Den är nämligen publicerad i Göteborgs-Posten också, och då är det en helt annan farbror som utger sig för att ha skrivit exakt samma debattartikel. Det är bara skribentens namn som är utbytt – från Thomas till Roger – samt namnet på travbanan; Bergsåker blir till Åby i Göteborgs-Posten.

Det är bra att spelmarknadens villkor debatteras, inte minst utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv. Då bör vi ställa högre krav på oss själva än att låta våra namn figurera i cirkulärartiklar som försöker ge sken av lokal närvaro, men där förankringen begränsas till att sätta in den egna travbanans namn i en i övrigt identiskt formpressad textmassa.

I debattartikeln fastslår Thomas Almqvist, eller vem som nu har skrivit debattartikeln, att aktörerna i skatteparadisen utanför svensk kontroll tillåts hugga för sig. Ett mer värdeneutralt påstående men med samma sakinnehåll hade varit att säga att det handlar om spelkundernas fria val. Somliga kunder föredrar ATG:s produkter, andra gör det inte.

De spelbolag Thomas Almqvist eller hans spökskrivare ondgör sig över verkar uteslutande från Malta och Storbritannien. Är det en allmän uppfattning hos ATG att de länderna utgör skatteparadis? Eftersom ATG styrs av en majoritet utsedd av staten bör rimligen en sådan omtolkning av Sveriges hållning gentemot annan EU-stat först stämmas av med Utrikesdepartementet.

Att de så kallat utländska bolagen inte verkar från Sverige beror för övrigt på att de är förbjudna att göra det. Således får de inte heller anställa människor här eller betala skatt här. Alla vet att dessa utländska bolag i själva verket ofta är svenska. Med den kommande omregleringen blir det tillåtet för dem att verka i vårt land, låt vara 15 år för sent. Förseningen beror bland annat på att ATG under många år benhårt försvarade det skråväsende som ett monopol utgör.

Även tidigare regeringar har gjort sig skyldiga till att ha skyddat monopolet, trots att svenska spelbolag utvecklats till de mest framgångsrika i hela världen. Näringsförbudet mot svenska spelbolag är lika absurt som om vi skulle ha förbjudit svensk lastbilsproduktion eller svenska läkemedelsbolag att verka i Sverige.

Glädjande nog har den nuvarande regeringen reagerat på denna anomali, och inlett en omreglering. Låt oss alla med mod och lust delta i debatten om den framtida spelregleringen, men då helst med tankar och idéer som vi har formulerat själva. Det ställer lite högre krav på oss som debattörer än att signera färdigskrivna cirkulärartiklar, men diskussionen blir garanterat mer stimulerande då.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare Branschföreningen för Onlinespel