BOS på SVT Opinion: ”Svenska spel hycklar om matchfixningen”

På SVT Opinion förklarar BOS idag varför Svenska Spels förslag till åtgärder för att stoppa fixade matcher inte skulle ha någon effekt på ett problem som både idrotten och spelbolagen tar skada av. Svenska Spels vd Lennart Käll presenterade förslagen i en debattartikel den 13 april.

Den publicerade repliken hittar du på SVT Opinion. Texten finns även i sin helhet nedan.

 

”Svenska spel hycklar om matchfixningen”

”Fram till för två år sedan kunde man spela anonymt hos Svenska Spel, vilket naturligtvis förenklade matchfixning. Mot den bakgrunden känns det en smula förmätet av Svenska Spel att utmana resten av branschen i kampen mot fixade matcher”, skriver Gustaf Hoffstedt.

Samma dag som Svenska Spels VD Lennart Käll lät publicera en debattartikel på SVT Opinion om fixade matcher blev han utsatt för ett brutalt rån. All sympati och allt stöd till Lennart Käll. Det som har inträffat är fruktansvärt.

Med detta sagt väljer jag att bemöta Lennart Källs inlägg på det sätt vi gör i civiliserade samhällen: med ord.

Våldet får inte segra över debatten.

Låt mig konstatera det uppenbara: det är inte enbart idrotten som tar skada av fixade matcher. Också spelbolag gör det. Vi verkar i en förtroendebransch.

Vem vill satsa på ett sportresultat om man misstänker att matchen är riggad? Blotta misstanken om fusk dödar inte enbart intresset för sporten, utan även intresset för att spela på den.

Spelbolag har alltså ett lika stort intresse som idrotten att bekämpa fixade matcher.

SVT Uppdrag Granskning hade i det program som sändes igår hittat ett antal misstänkta matcher som utspelade sig i de högre divisionerna (division ett eller två) och där fusket gällde matchens slutresultat.

I de flesta av dessa fall hade den misstänkta fixaren spelat hos Svenska Spel men även BOS medlemsbolag är berörda.

Hur lyder då Lennart Källs åtgärdslista? Förbjud spel i de lägre divisionerna och spel på annat än slutresultatet (exempelvis första hörnan eller inkastet). Alltså sådant som de uppmärksammade fallen inte handlade om över huvud taget.

När fokus skiftas från verkliga problem till påhittade lämnas matchfixarna ett friare spelrum.

Om en efterfrågad spelform som livebetting och spel i lägre divisioner inte får erbjudas av seriösa spelbolag flyttar de någon annanstans, långt bortom EU:s spelmyndigheter där våra medlemmar kontrolleras och licensieras.

Varför vill Svenska Spel förbjuda spel på lägre divisioner samt spel på enskilda matchhändelser? Svaret är rent kommersiellt.

Svenska Spel har inte kommit lika långt som några av sina konkurrenter vad gäller uppskattade kunderbjudanden.

Med en retorisk förklädnad om bekämpande av fixade matcher handlar det alltså om att bekämpa konkurrenter.

Det som inte Svenska Spel är bra på ska heller ingen annan få ägna sig åt.

Varför är det då så att fixade matcher huvudsakligen härrör från spel i de högre divisionerna och då spel på matchresultatet, inte enskilda matchhändelser? Därför att det är där pengarna finns. Så enkelt är det.

När det kommer till vadslagning i de lägre divisionerna och spel på annat än matchresultatet råder mycket låga tak för vilka belopp som accepteras, och utan möjlighet till god avkastning försvinner drivkraften för matchfixning.

Svenska Spel har måhända brister i sin kontroll.

Uppdrag Gransknings reportage hade många inslag från spelbutiker och sedelbuntar som staplades på hög. Och det ska tillstås att inget spelbolag som erbjuder sportspel helt kan svära sig fritt från alla försök till fusk.

Hos onlinespelbolag råder emellertid ett strikt förbud mot kontanter, eftersom användning av dessa försvårar identifiering av spelaren.

Våra medlemsbolag har alltid genomfört en rigorös och obligatorisk identitetskontroll av kunderna, och när de väl släpps in följs deras spelarmönster av sofistikerade system för identifiering av misstänkta vad och rörelsemönster i matchen.

Vid misstanke om fusk stängs spelet och rättsvårdande myndigheter kontaktas.

Fram till för två år sedan kunde man spela anonymt hos Svenska Spel, vilket naturligtvis förenklade matchfixning. Mot den bakgrunden känns det en smula förmätet av Svenska Spel att utmana resten av branschen i kampen mot fixade matcher.

Eller för den delen att föreslå en förbudspolicy mot att blanda in barn och ungdomar i spelverksamhet.

Vi har aldrig tillåtit minderåriga tillgång till våra spel eller på annat vis använt dem som spelobjekt, till skillnad från Svenska Spel, det statliga spelbolaget som till exempel låter dessa 16-åringar agera reklampelare för spel och dobbel.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel