BOS på DI Debatt: ”Sälj Svenska Spel”

Ägandeskapet av Svenska Spel har skapat en rollkonflikt för staten på spelmarknaden. ”Jag tror att den auktoritet som gått förlorad genom statens senfärdighet i spelpolitiken är möjlig att återvinna med ett licenssystem, förutsatt att det åtföljs av en försäljning”, skriver BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt i en debattartikel på DI Debatt.  

Texten i sin helhet, kan du läsa nedan.

 Sälj Svenska Spel

En av de svårare nötterna att knäcka nu när regeringen har aviserat en omreglering av spelpolitiken är vilket öde som väntar helstatliga AB Svenska Spel. Jag hoppas att regeringen inser att det enda rimliga är att sälja bolaget.

Svenska Spel har visserligen välsignat staten varje år med ett spelöverskott på omkring fem miljarder kronor. Till skillnad från vad många tror är det inte pengar som är vikta åt idrott och kultur; de går helt omärkta in i statskassan. Det är med andra ord mer sannolikt att försäljningsvinsten från Trisslotten går till köp av krigsmateriel än till knattelagets nya fotbollar.

Den allvarligaste invändningen mot ymnighetshornet Svenska Spel är att det har grumlat statens blick. Där staten likt en örn har övervakat andra näringar och slagit ned närhelst det behövts, har statens roll i spelpolitiken varit tudelad. Dels har staten drivit ett eget spelbolag, dels har staten som brukligt är stiftat och sökt verkställa lag. Staten har alltså varit spelare och domare i samma match. Till priset av de fem miljarder kronorna till statskassan har rollen som lagstiftare och domare offrats. Inte minst har den folkhälsopolitiska aspekten spelat en undanskymd roll, och alltjämt saknar spelmissbrukare den rätt till behandling som alkohol- och narkotikamissbrukare har enligt socialtjänstlagen. Få personer hyser idag respekt för statens roll på spelmarknaden.

Att man i en rättsstat bör skilja på vem som agerar domare respektive spelare oavsett näring är det grundläggande och kanske viktigaste skälet till varför Svenska Spel bör säljas. När staten väl har infört ett licenssystem där alla behandlas efter samma måttstock faller det på sin egen orimlighet att staten samtidigt själv ska verka med ett bolag på den marknaden. Än mer absurt blir det med ett statligt spelbolag om endast delar av spelmarknaden omregleras. Vi kan då hamna i en situation där Svenska Spel är skyddat från konkurrens inom exempelvis traditionellt spel som lotter, men att samma bolag sedan verkar på den stenhårt konkurrensutsatta onlinemarknaden. Att det då blir frestande att använda den skyddade marknaden för att subventionera sitt eget spelbolag på onlinemarknaden är uppenbart. Då har staten satt krokben för sina goda föresatser med ett rättvist licenssystem.

Jag tror att den auktoritet som gått förlorad genom statens senfärdighet i spelpolitiken är möjlig att återvinna med ett licenssystem, förutsatt att det åtföljs av en försäljning av Svenska Spel. Hur ska då staten kompensera intäktsförlusten på fem miljarder kronor om Svenska Spels vinst inte längre oavkortat går till statskassan? Genom att beskatta de spelbolag som erhåller licens förstås. Och om man är det minsta orolig för att dessa intäkter, åtminstone initialt, inte når upp till de intäkter från Svenska Spel som staten blivit beroende av möjliggör en försäljning en ekonomiskt hållbar övergång från monopol till licens. AB Svenska Spel ska ju inte skrotas, utan säljas. En försäljning torde ge omkring femtio miljarder kronor, d.v.s. ungefär lika mycket som försäljningen av Vin & Sprit AB gjorde. Därmed har man minst tio år på sig att skapa ett system som fullt ut ersätter intäkterna från spelmonopolet med licensintäkter.

Alternativt, om staten mot förmodan inte är så beroende av spel som många tror, kan den skänka bort bolaget. Antingen genom att ge bort bolaget till alla svenska medborgare via aktier, eller till någon organisation eller verksamhet man särskilt ömmar för, exempelvis idrottsrörelsen.

På så sätt kan staten övervinna sitt eget spelberoende och höja sig över oss som är spelare i matchen. Istället kan staten för första gången i svensk spelpolitisk historia bli den rättvisa domare den borde ha varit från första giv.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, BOS

BOS står för Branschföreningen för onlinespel