BOS om Folkhälsomyndighetens spelstudie

Folkhälsomyndigheten har idag presenterat sin omfattande studie om spelproblem. Resultaten bygger på intervjuer med närmare 10 000 personer.

– Att minimera de negativa effekterna av spel om pengar är ett arbete som aldrig tar slut, eftersom en viss andel av befolkningen alltid kommer att ha ett problematiskt förhållande till spel. Med det sagt är det ändå tillfredsställande att andelen problemspelande på internet har halverats på sex år, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Det är också tillfredsställande att andelen minderåriga som spelar har minskat kraftigt, sannolikt beroende på att onlinespel har en mycket sträng ålderskontroll jämfört med exempelvis lottförsäljning över disk, menar Gustaf Hoffstedt.

 

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu