BOS bemöter kritiken från Stig H Johansson

I dagens Svenska Dagbladet bemöter BOS kritiken mot den kommande spelregleringen som travtränarprofilen Stig H Johansson gav uttryck för i en debattartikel den 18 november.

Den publicerade repliken hittar du på Svenska Dagbladets nätupplaga. Texten finns även i sin helhet nedan.

 

”Hästsporten är på väg att exkludera sig själv”

Försöken att skjuta ned spelutredningen på förhand, avslöjar okunnighet inom hästbranschen. Det skriver Gustaf Hoffstedt i en replik till Stig H Johansson.

Under rubriken ”Sluta utreda – det är dags att agera” pläderar travprofilen Stig H Johansson för att den nyss inledda utredningen om att införa ett licenssystem för spel ska sluta (SvD Debatt 18/11). Istället förordas övergångslösningar som premierar de i Sverige positivt särbehandlade spelbolagen – däribland ATG – samt därefter att riksdag och regering anammar en av ATG föreslagen spelreglering. ”Lika villkor”, som förslaget heter, har av samtliga aktörer utanför hästsporten avfärdats som orealistiskt. Det hänger bland annat samman med profitkravet; medan moderna spelbolag tar ut en vinst på omkring 1 procent av spelarnas insatta medel gör ATG anspråk på mer än 20 procent.

De EU-länder där våra medlemsbolag redan har licens – exempelvis Malta, Storbritannien, Italien, Frankrike, Danmark och Belgien – avfärdas av Johansson som ”skatteparadis”. Det är ett okunnigt och oförskämt uttalande riktat mot de länderna. Och om oss som spelbolag heter det att ”oreglerade aktörer utanför svensk kontroll kan fortsätta hugga för sig utan att betala skatt eller ta hänsyn till marknadsföringsregler och konsumentskydd.” Inte ett enda av de påståendena har den minsta kontakt med verkligheten. I bjärt kontrast med Stig H Johanssons påståenden konstaterade den av regeringen utsedda spelutredaren Håkan Hallstedt förra veckan i en debattartikel att våra medlemsbolag ”har omfattats av god vandel och har varit licensierade i länder som långt tidigare än vi har insett den föreliggande verkligheten.”

Stig H Johansson är inte ensam inom hästsporten att försöka skjuta ned spelutredningen. Hans debattartikel har i själva verket cirkulerat i allehanda tidningar de senaste veckorna, med den enda skillnaden att det är olika personer som har undertecknat den och att undertecknarnas hemmatravbana har placerats in i den i övrigt identiska texten. Under alla förhållanden visar artikeln på en bristande förståelse för hur dagens och morgondagens spelmarknad fungerar.

Det sista svensk spelpolitik behöver är aktörer som redan nu avfärdar möjligheten att inom utsatt tid lyckas med ett licensinförande. Johanssons tal om ”att sätta tryck i frågan mot regeringen” lider av en förbluffande dålig tajming. Den här regeringen är ju den första som tagit till sig den förändrade digitala verkligheten, medan tidigare regeringar liksom ATG har skrikit sig hesa till det obsoleta spelmonopolets försvar. Vi tror på civilminister Ardalan Shekarabi (S), och vi tror på spelutredaren Håkan Hallstedt. Nu är det vår uppgift att hjälpa dem. ”Det förutsätter att spelmarknadens parter kryper upp ur skyttegravarna och jobbar tillsammans med utredningen”, som spelutredare Hallstedt helt riktigt uttryckte saken i sin debattartikel.

Det är skyttegravskriget mellan spelmarknadens aktörer som måste sluta, inte utredningsarbetet. Låt oss nu kliva upp och visa vår tilltro till beslutsfattarna.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel