Branschföreningen för Onlinespel

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) samlar 17 spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden. Medlemsbolagen verkar inom den spelsektor som rör spel om pengar, t.ex. kasinon och vadslagning. Samtliga medlemmar har (minst) en licens utfärdad av någon av Europeiska Unionens medlemsstaters spelmyndigheter.

BOS verkar för en sund spelmarknad i Sverige, där alla spelbolag ges samma rättigheter och skyldigheter. Under åren fram till 2018 kanaliseras detta arbete främst i den av regeringen tillsatta Spellicensutredningen, och den politiska behandling som följer. Regeringens ambition är att detta under 2018 ska leda till att det svenska spelmonopolet upphör, till förmån för ett licenssystem. BOS stödjer den linjen.

Etisk plattform Kontakt FAQ

Det bästa med lika villkor på riktigt är att det inte på något sätt står i konflikt med vad Sverige vill uppnå med en ny spelreglering, nämligen en sund och säker spelmarknad som minimerar skadeverkningar, att spelet sker inom licenssystemet och inte som idag huvudsakligen utanför det, att staten får sin skärva och att det blir tillåtet för spelbolag att skapa arbetstillfällen i Sverige. För att blott nämna några av de fördelar ett likabehandlande licenssystem innebär.

- Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare BOS

Nyheter

Gustaf Hoffstedt i SvD: ”Bäddat för problem med otydlig spelutredning”

13/07-2017

Branschorganisationen för Onlinespels generalsekreterare Gustaf Hoffstedt skriver idag på Svenska Dagbladets debattsida. I artikeln framförs branschorganisationens hållning om vikten av en fullständig uppdelning av AB Svenska Spel när Sverige inför spellicenser; en del för den fortsatta monopolverksamheten och en del för den konkurrensutsatt...

Läs mer

Onlinespelbranschen välkomnar att spelmissbrukare ges rätt till vård enligt socialtjänstlagen

21/06-2017

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, välkomnar tisdagens efterlängtade riksdagsbeslut att spelmissbrukare ska ges samma rätt till behandling enligt socialtjänstlagen som substansmissbrukare har. Den nya lagen börjar gälla från den 1 januari 2018. – Beslutet är mycket efterlängtat och ligger helt i ...

Läs mer

Nyhetsarkiv