Branschföreningen för Onlinespel

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) samlar 16 spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden. Medlemsbolagen verkar inom den spelsektor som rör spel om pengar, t.ex. kasinon och vadslagning. Samtliga medlemmar har (minst) en licens utfärdad av någon av Europeiska Unionens medlemsstaters spelmyndigheter.

BOS verkar för en sund spelmarknad i Sverige, där alla spelbolag ges samma rättigheter och skyldigheter. Under åren fram till 2018 kanaliseras detta arbete främst i den av regeringen tillsatta Spellicensutredningen, och den politiska behandling som följer. Regeringens ambition är att detta under 2018 ska leda till att det svenska spelmonopolet upphör, till förmån för ett licenssystem. BOS stödjer den linjen.

Etisk plattform Kontakt FAQ

Det bästa med lika villkor på riktigt är att det inte på något sätt står i konflikt med vad Sverige vill uppnå med en ny spelreglering, nämligen en sund och säker spelmarknad som minimerar skadeverkningar, att spelet sker inom licenssystemet och inte som idag huvudsakligen utanför det, att staten får sin skärva och att det blir tillåtet för spelbolag att skapa arbetstillfällen i Sverige. För att blott nämna några av de fördelar ett likabehandlande licenssystem innebär.

- Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare BOS

Nyheter

Onlinespelbranschen om utredningen: ”Licenssystem nu eller aldrig”

31/03-2017

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Spellicensutredningen. – Utan att ha nagelfarit samtliga 1 400 sidor i den mycket omfattande spelutredningen är det uppenbart att utredaren har gjort ett gediget arbete. Vi välkomnar alldeles särskilt förslaget om ett stärkt konsumentskydd i form av ett ...

Läs mer

”Acceptabelt med 18 procents skatt”

29/03-2017

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar uppgifter från Reuters om att Spellicensutredningen kommer att föreslå en spelskatt på 18 procent av överskottet, alltså av de pengar som är kvar när vinsterna betalats ut till spelarna. – En spelskatt på 18 procent ligger inom den ram som ett flertal...

Läs mer

Nyhetsarkiv