Branschföreningen för Onlinespel

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) samlar 18 spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden. Medlemsbolagen verkar inom den spelsektor som rör spel om pengar, t.ex. kasinon och vadslagning. Samtliga medlemmar har (minst) en licens utfärdad av någon av Europeiska Unionens medlemsstaters spelmyndigheter.

BOS verkar för en sund spelmarknad i Sverige, där alla spelbolag ges samma rättigheter och skyldigheter. Under åren fram till 2018 kanaliseras detta arbete främst i den av regeringen tillsatta Spellicensutredningen, och den politiska behandling som följer. Regeringens ambition är att detta under 2018 ska leda till att det svenska spelmonopolet upphör, till förmån för ett licenssystem. BOS stödjer den linjen.

Etisk plattform Kontakt FAQ

Det bästa med lika villkor på riktigt är att det inte på något sätt står i konflikt med vad Sverige vill uppnå med en ny spelreglering, nämligen en sund och säker spelmarknad som minimerar skadeverkningar, att spelet sker inom licenssystemet och inte som idag huvudsakligen utanför det, att staten får sin skärva och att det blir tillåtet för spelbolag att skapa arbetstillfällen i Sverige. För att blott nämna några av de fördelar ett likabehandlande licenssystem innebär.

- Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare BOS

Nyheter

”Näringsperspektivet viktigt då spelmarknaden omregleras”

02/12-2016

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av BOS undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svens...

Läs mer

BOS och Tidningsutgivarna på Dagens Samhälle debatt: "Spela inte bort tidningarna!"

17/11-2016

Idag skriver Branschföreningen för Onlinespel (BOS) tillsammans med Tidningsutgivarna (TU) på Dagens Samhälles debattsida om hur spelpolitiken är avgörande också för mediehusen. Redaktionerna får idag in dubbelt så mycket pengar från spelbolagens annonser som från presstödet. Trots det försöker staten strypa denna viktiga intäktskälla...

Läs mer

Nyhetsarkiv